CKD D760/90 #1544/1932

A je tu ďalší parný stroj do hajcu! Ku lokomotíve ČKD D760/90 v.č. 1441/1928 pribudla jej mladšia kolegyňa s v.č. 1544/1932. Je to posledná lokomotíva z celkovo 8 kusovej série, ktorá sa od začiatku (1933) až do jej konca (1969) používala na Čiernohronskej lesnej dráhe (ČHLD). Oproti #1441 je to o niečo modernejší stroj, rozdiel je hlavne v piestových šupátkach, komíne a ďalších detailoch.

Model vznikol spoluprácou so Stefjom, ktorý vyhotovil textúry. Vďaka! Možno sa mnohí pýtate, že prečo to robíme a čo z toho máme. Pomôžem si citátom od Stefju, ktorý vznikol v našej e-mailovej rozprave a ja sa s ním plne stotožňujem: “Sem z toho takový celý nadšený, že mi pod rukama ožívá historie. Víš jak, pořád o něčem čteš a píšeš a mluví se o tom….nikdy by mě ale nenapadlo, že se budu na vytváření podobných věcí podílet, je to pro mě takové povznášející, prostě jiný náhled na všechna ta fakta nebo zažloutlé fotky. Najednou to vidíš pod rukama ne jako čísla v tabulce nebo pár čar na výkresu, ale jako něco živého a funkčního, byť ne v tom pravém slova smyslu, teda, ne jako fyzicky existující stroj. Mám z toho dobrý pocit…”

GT1544-1

GT1544-2

GT1544-3

GT1544-4

 


CKD D760/90

Ku lokomotíve ČKD typ D 760/90, v.č. 1441/1928 sa pripravujú jej ďalšie verzie z celkovo 8 kusovej série.

Pôjde o v.č.1543/1931 (KOLŽ) a 1544/1932 (ČHLD).

GT6-1