ČKD D760/90 1441/1928 GONTKULÁK (1972)

V histórii KOLŽ bolov veľa dobrých lokomotív statočne si plniacich svoju tažkú úlohu pri každodennom zvážaní dreva, no asi najznámejšou bola práve ČKD D760/90 1441/1928 prezývaná “GONTKULÁK”. Na KOLŽ prišla v roku 1951 a vzorne slúžila až do roku 1972, kedy sa ako posledná podieľala na najsmutnejšej časti jej života – likvidácii trate. Grafická úprava prezentovanej lokomotívy je spojená s akciou umelcov pod názvom “Deň radostí” konanej dňa 12. júna 1971, ktorú pripravil Alex Mlynarčík pri príležitosti ukončenia železničky. Základnou ideou Dňa radostí bola pocta vláčiku a jeho životná derniéra veselou a hravou formou, ktorá však v minulosti prináležala skôr slávnostnému otvoreniu železníc a tratí. Spolupodieľali sa na nej mnohí umelci nielen z Československa, ale aj zo zahraničia. Veľkolepá akcia bola podporovaná okrem umelcov aj širokou verejnosťou. Dokumentárny film z nej vytvoril režisér Dušan Hanák. Autorom výtvarnej úpravy Gontkuláka je Milan Dobeš…

Na záver príbehu Gontkuláka však nasleduje dobrá správa! V rokoch 2009-2011 prebehla sponzorská generálna oprava lokomotívy vo firme Olpas Moravia a znovuzrodeného Gontkuláka dňa 5. júna 2011 slávnostne uviedlo Kysucké múzeum spolu s Oravským múzeom na Tanečníku do prevádzky, kde si ho môžte prísť všetci aj naživo pozrieť a previezť sa s ním zatiaľ na úseku Tanečník – Sedlo Beskyd. Pri tejto výnimočnej príležitosti pripravujem do budúcnosti aj jeho podobu z roku 2011.

Cdp súbor Gontkuláka cca z rokov 1971-1972 obsahuje všetky súčasti potrebné do hry. Pôvodnou myšlienkou bolo urobiť k nemu aj plnohodnotný “cabview”, na to som si však čas zatiaľ nenašiel, preto model obsahuje len jeho zjednodušenú podobu.

Nasledujúce fotky pochádzajú od rôznych pre mňa neznámych autorov a tiež z rôznych zdrojov, ospravedlňujem sa, že neuvádzam ich pôvod.

 


12.6.1971 Deň radostí
GT7-1

 


Príprava lokomotívy na jar 1972 v závere aktívnej služby, depo Oščadnica

GT7-2

 


Jeseň 1972 – posledné nasadenie lokomotívy pri likvidácii trate, fotka pochádza z úseku pri obci Zborov nad Bystricou

GT7-3

 


Gontkulák v hre Trainz

GT7-4

GT7-5

GT7-6

GT7-7

 


Znovuzrodenie lokomotívy – leto 2011 Tanečník

GT7-8

 


Výletný vagón

Na lesných železniciach bola preprava civilných osôb zväčša zakázaná. Vyplývalo to z povahy tratí lesných železníc, ktoré boli budované na krátke obdobie, primárne pre odvoz dreva, ich zvršok bol často v žalostnom stave a nezriedka sa stávali aj nehody. Výnimkou boli najmä veľké lesné železnize, ktoré dopravne obsluhovali rozsiahle územie (PLŽ, ČHŽ). Tieto slúžili desiatky rokov, zvršok na hlavnej trati bol pravidelne udržiavaný a preto aj preprava civilných osôb tu bola povolená, osobné vlaky boli vypravované podľa grafikonu. Vo veľkej miere ich využívali najmä turisti a obyvatelia dediniek ležiacich v blízkosti tratí lesných železníc.

Aj na ostatných tratiach sa však predsa len vykonávali občasné prepravy skupiniek civilných osôb. Dialo sa tak pri rôznych príležitostiach ako napríklad svadba člena personálu, životné jubileum, rôzne výročia, alebo tiež zvláštne jazdy pre priaznivcov lesných železníc. Nedostatok vozňov na prepravu osôb bol riešený jednoduchým spôsobom. Nákladné plošinové vozne sa zbavili nánosov kôry a blata a miesto klaníc sa pripevnili jednoduché drevené lavice vyrobené zamestnancami LŽ. Podľa povahy zvláštnej jazdy sa prípadne aj vyhotovila jednoduchá výzdoba vozňa či lokomotívy kvetmi a vetvičkami. Tieto mimoriadne jazdy však boli podmienené dobrým počasím a vykonávali sa najmä v lete. V súbore na stiahnutie je prezentovaná úprava plošinového vozňa pre výletnú jazdu.

ptau_pass1

ptau_pass2

 


Plošináky

Nákladné plošinové vozne na lesných železniciach tvorili významnú zložku vozidlového parku. Rozdelil by som ich na dve skupiny. Prvú tvorili originál plošinové vozne na “amerických” podvozkoch (diamantoch). V hre sú označené ako “Pta/u LZ”. Druhá skupina pozostávala zo samostatných plošín od rôznych výrobcov, ktoré boli vybavené otočnými čapmi a umiestňovali sa na dvojicu oplenových podvozkov miesto klaníc. V hre sú pomenované ako “Pta/ou LZ” a “Pta/ou MB LZ”. Opäť som mal snahu trochu viac priblížiť hru skutočnosti a preto má každý vozeň tri druhy čelných stien, ktoré sa cez skript náhodne generujú. Celkovo tak cdp súbor obsahuje až 9 rôznych vozňov. Všetky umožňujú nakládku mojich produktov guľatiny, reziva, paliet, metrového (palivového) dreva (nutné stiahnúťzvlášť ako aj sadu podvozkov).A pokračujem aj ďalšou aktualizáciou v minulosti zverejneného modelu Pta/u. Upravený modelpodporuje nový LOD podvozok + ďalšie drobné vylepšenia. Tak ako pôvodný model aj tento umožňuje nakládku produktov z dielne Auranu (nie mojich).

ptau_1

ptau_2

ptau_3

ptau_4

ptau_5

 


Plošinák na prepravu sypkých hmôt

Na lesných železniciach sa okrem dreva prepravovali aj piliny, uhlie a často aj kamenné produkty (lomový kameň alebo štrk). Na prepravu sypkých hmôt sa na plošinové vozne osadzovali drevené bočnice. V súbore na stiahnutie sú dve verzie vozňa, “Pta/u Bulk load” s vyššími bočnými stenami slúžil najmä na prepravu pilín. “Pta/u Bulk load (low)” slúžil na prepravu ťažších sypkých materiálov ako napríklad uhlia, lomového kameňa či štrku a z dôvodu obmedzenej nosnosti vozňa mal nízke steny. Priložený cdp súbor neobsahuje produkty, tie je potrebné si stiahnúť zvlášť ako aj sadu podvozkov.

bulkload